نویسنده = علی باقر نظریان
تعداد مقالات: 1
1. شیوع آسیب های حاد در ورزشکاران دراگون بوت زن حرفه ای ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-30

عفت بمبئی چی؛ کیمیا مهدویانی؛ علی باقر نظریان