نویسنده = سید محمد مرندی
تعداد مقالات: 1
1. اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل کودکان فلج مغزی: پژوهش موردی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-166

مهرنوش اسماعیلیان؛ سید محمد مرندی؛ فهیمه اسفرجانی