کلیدواژه‌ها = عضلات ریتراکتور کتف
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور در افراد کایفوتیک و طبیعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-58

سارا چشمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرشید آقابیگی