کلیدواژه‌ها = مکانیزم بازیابی تعادل
تعداد مقالات: 1
1. مکانیزم بازیابی تعادل بدن در برابر اعمال اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحة ساجیتال در افراد مبتلا به کایفوسیس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 115-132

مهرداد عنبریان؛ پرویز زارعی؛ علی یلفانی؛ مسعود مختاری