نویسنده = رامین بلوچی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی در مورد علل و شیوع آسیب در ورزش مدارس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-101

حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی؛ محمدرضا نیک نژاد


2. اثر شنای کرال پشت تناوبی در اصلاح ناهنجاری کایفوز در نوجوانان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-70

حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی