کلیدواژه‌ها = ستون فقرات
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-89

حسین شاهرخی؛ حسن دانشمندی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری


2. تشخیص ناهنجاری های ستون فقرات با استفاده از نشانگرهای نصب شده روی زوائد خاری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 73-89

محمد یوسفی؛ سعید ایل بیگی؛ ناصر مهرشاد؛ محمداسماعیل افضل پور