کلیدواژه‌ها = مفصل زانو
تعداد مقالات: 3
2. تأثیرات هشت هفته تمرین گرم کردن 11+ فیفا بر زمان‌بندی و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات زانو برای پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-195

وحید قاسمی پائین دهی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ امیر لطافت کار؛ منصور اسلامی


3. مقایسة دو وضعیت حرکتی فانکشنال در ارزیابی حس عمقی مفصل زانوی زنان ورزشکار سالم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 123-257

رٌز فولادی؛ رضا رجبی؛ نسرین ناصری