کلیدواژه‌ها = راه رفتن
تعداد مقالات: 5
2. اثر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی برخی عضلات اطراف زانو در مرحلة استانس راه رفتن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-88

بهروز حاجیلو؛ مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی؛ سارا صادقی


3. اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-86

حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان؛ فاطمه سالاری اسکر


4. تأثیر خستگی عضلۀ چهارسر ران بر تعادل پویا هنگام راه رفتن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-49

خلیل خیام باشی؛ محسن رازقی؛ آرام ابوالقاسم نژاد؛ حسین مجتهدی


5. تاثیر ویبریشن بر اطلاعات حس عمقی عضلات تنة مردان جوان سالم، در هدایت مسیر حرکتی راه رفتن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-60

سید حسین حسینی مهر؛ علی اصغر نورسته؛ مهدی خالقی تازجی؛ علی عباسی