نویسنده = سیدصدرالدین شجاع الدین
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تغییرات حس‌عمقی مفصل زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو متعاقب یک دوره فعالیت کنترل شده هوازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-167

ادریس باوردی مقدم؛ سیدصدرالدین شجاع‌الدین؛ نرمین غنی زاده حصار؛ علی اکبرنژاد


2. تأثیر خستگی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل مردان فعال دارای زانوی پرانتزی و طبیعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-142

سیدکاظم موسوی؛ محمدرضا اسلامی پور؛ سید صدرالدین شجاع الدین


4. اثر خستگی آبداکتور و آداکتورهای ران و مچ پا بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-22

کامران جوهری؛ سیدصدرالدین شجاع الدین


5. مقایسه الکترومایوگرافی عضلات ساق پا و حداکثر نیروهای عمودی عکس العمل زمین در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-106

محمدرضا مهکی؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ مهدی خالقی نازجی